น้ำตกไพรวัลย์ ที่เที่ยวพัทลุง น้ำตกแห่งใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีสระน้ำเป็นแอ่งๆเช็คอินเล่นน้ำใสๆ สบายธรรมชาติ

มีปริมาณน้ำไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงตลอดปีเลยฮะ มีเส้นทางเดินขึ้นเป็นแอ่งๆไป

ผู้เข้าชม : 30635 ครั้ง
น้ำตกไพรวัลย์ ที่เที่ยวพัทลุง น้ำตกแห่งใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีสระน้ำเป็นแอ่งๆเช็คอินเล่นน้ำใสๆ สบายธรรมชาติ

ที่เที่ยวพัทลุง น้ำตกไพรวัลย์ บอกเลยว่าที่นี่น้ำไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงมีน้ำไหลทั้งปี เส้นทางธรรมชาติ น้ำตกสามารถเดินขึ้นไปชม ซึ่งในแต่ละชั้นได้จะมีแอ่งน้ำเป็นระยะๆ

ชั่นล่างมีน้ำให้เล่นใสๆ ปลาเยอะมวากก บรรยากาศธรรมชาติๆมากมาย